Volontärtolkar

Det uppstår väldigt ofta ett behov av tolkstöd och många saker blir mycket enklare att genomföra om man har med sig någon som förenklar kommunikationen. Därför finns det volontärtolkar som gärna hjälper till att tolka och översätta. För att komma med på listan måste man prata engelska eller svenska flytande, förutom då det språk man tolkar från till.

Detta är tänkt som en service inte bara till personer eller aktiviteter som sker inom ramen för integrationsarbetet, utan även andra verksamheter exempelvis kommunala verksamheter får använda sig av servicen. Tänk dock på att transport ibland kan vara besvärligt, framförallt utanför Ystad tätort.

Du bokar eller gör en förfrågan om tolk genom att maila till:

info@integrationiystad.se

Ange tid, plats, språk och sammanhang samt dina kontaktuppgifter.