Insamling och utlämning

Klädinsamling

Någon riktad insamling till asylsökande eller nyanlända sker inte längre i Ystad. Numera är rekommendationen att skänka till Lions eller Öppna Hjärtat.