Stöd och Hjälp

Behovet av stöd och hjälp är i mottagandet fokuserat runt det praktiska som mat, tak och kläder. Migrationsverket erbjuder mat och tak. Men behovet av kläder och annan personlig utrustning är avhängigt av att det finns volontärer som samlar in och distribuerar. Till sin natur är detta ett arbete som kräver mycket kraft under en begränsad tid. Information om hur detta fungerar i Ystad hittar du här.

Lite senare och för vissa grupper, exempelvis ensamkommande barn finns det ett utökat behov av stöd i form av exempelvis goda män. Mer information om vad du eller din familj kan göra hittar du här.