Läxhjälp

Läxhjälp är ett program för språkinlärning där du som volontär hjälper någon att göra sin läxa eller svarar på specifika frågor eller funderingar kring svenska språket. Du behöver inte förbereda dig eller göra något efterarbete. Det behövs heller inga dokumenterade kunskaper i svenska språket, språkinlärning eller pedagogik. Att tala svenska räcker långt.

Språk är makt, liv och kulturens instrument, dominansens och befrielsens instrument.
Angela Carter

Rent praktiskt innebär det att vi på bestämda tider träffas för att tillsammans arbeta intensivt med svenska språket. Ansvaret för att ta med sig uppgifter och frågor vilar på eleven och som läxhjälp svarar du och förklarar efter bästa förmåga.

Varför inte gå ihop några vänner för att göra det tillsammans – en givande och rolig timme som går väldigt fort!

Vid frågor och intresse: Kontakta info@integrationiystad.se