Språkhjälp

Näst efter medmänsklighet och ett varmt mottagande behövs språket. Språket är nyckeln till samhället. Det är en förutsättning för att lyckas i Sverige. Barnens språk kommer naturligt genom skolkamrater och skolan. Men för vuxna är det inte lika enkelt att få tillfälle att lära sig svenska.

Den moderna tekniken har underlättat inlärandet och mycket kan göras på egen hand med hjälp av dator eller telefon. Men modern teknik kan inte översätta nyanser och sociala koder. Om du ska ge något och har begränsade möjligheter så är språket något av det finaste du kan ge.

Det finns många sätt att arbeta med språket. Mycket sker i studieförbundens regi eller genom Sfi. Men som volontär kan du exempelvis gå på språkcafé eller erbjuda dig själv som läxhjälp.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV