Om

Sidan Integration i Ystad är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet initiativ, som drivs av Peter Eriksson och Anna Jensen. Syftet är att samla all information om Ystads integration på ett och samma ställe så att det underlättar för dig som vill engagera dig.

Inom ramen för integrationiystad.se arrangeras också flera projekt, antingen på privat/ideellt initiativ eller i samarbete med andra organisationer. På sidan hittar du alla dessa projekt, men även övriga initiativ och satsningar som organisationer, föreningar eller kommun ansvarar för.

I Facebookgruppen, som numera är knuten till hemsidan, är vi ett stort nätverk som tillsammans delar information om hur vi på bästa sätt kan hjälpas åt att vara en del av integrationen. Här hittar du nyheter, tips, efterlysningar och de senaste uppdateringarna.

GÅ MED I FACEBOOK-GRUPPEN

Välkommen att kontakta oss på info@integrationiystad.se om du har frågor eller funderingar.