Språkvän Ystad

Sprakvan rektangel

Genom att bli flyktingguide/språkvän har du möjlighet att hjälpa personer med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att bli flyktingguide/språkvän möjliggör kontakt med svenskar och det svenska samhället och ökar kunskapen om svenska traditioner, kultur och språk. Din insats hjälper nyanlända att snabbare komma in i samhället.

Verksamheten bygger på tre grundstenar: frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

På hemsidan kan du läsa mer och anmäla dig.
LÄS MER