Föreningar och organisationer

KFUM Ystad

Föreningshuset KFUM har fina resurser och en stor ambition i sitt arbete. Det är navet för en mängd föreningar med skiftande verksamhet.
LÄS MER

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan. Man har funnits i Ystad sedan 1888 och bidrar fortfarande till att hjälpa och stötta utsatta.
LÄS MER

Försvarsutbildarna Ystad

Försvarsutbildarna Ystad är en frivillig försvarförening som ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande. Dessutom stärker de samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser. Föreningen i Ystad har cirka 600 medlemmar.
LÄS MER

Rädda barnen

Rädda Barnen tar ett stort ansvar i kommunen och värnar om att det finns ett barnperspektiv både i mottagande och integration, med många aktiva och verksamheter speciellt riktade till flyktingbarn. De bedriver en kvalitetssäkrad och långsiktig verksamhet för att stärka barns rättigheter och villkor.
LÄS MER

Svenska kyrkan

Församlingen förestår in- och utlämningen av kläder. På deras hemsida kan du läsa mer om hur du kan skänka kläder och förnödenheter samt hjälpa till som volontär.
LÄS MER

Ystads Fredsgrupp

I lokalerna ovanför Världsbutiken på stortorget händer det saker i form av exempelvis språkcafé och annan samvaro. Föreningen har också många medlemmar som på olika sätt är del av integrationsarbetet.
LÄS MER

Ystads Kommun

Kommunen har många åtaganden och ansvar vad det gäller flyktingar och integration, framförallt för de ensamkommande barnen. I övrigt har Migrationsverket det största ansvaret i detta skede. Men när någon beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats ökar kommunens åtagande med skola, sfi m.m. På hemsidan kan du läsa mer om hur du som volontär kan stötta kommunens arbete.
LÄS MER