Välkommen!

Header hemsidan integration

Utgångspunkten för all integration är möten. Det gör att all integration per definition måste ske lokalt och är beroende av enskildas engagemang och vilja att mötas. Möten mellan människor föder relationer, förtroende, förståelse och respekt.

Syftet med denna sidan är att underlätta för dig som vill engagera dig så att du hittar rätt projekt eller kontakt.

Om du saknar någon information eller har en idé du vill förverkliga så maila till info@integrationiystad.se

GÅ MED I FACEBOOK-GRUPPEN